Komisjoni teatis, millega määratakse kindlaks 2012. aasta esimeseks poolaastaks teatavate piima- ja piimatootesektori toodete saadaolev kogus liidu avatud teatavate kvootide alusel