Sdělení Komise týkající se dostupného množství pro některé produkty v odvětví mléka a mléčných výrobků za první pololetí roku 2012 v rámci určitých kvót otevřených Unií