Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1860, 6. november 2019, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 1313/2014, millega pärast nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate töödeldud ja konserveeritud tsitrusviljade (mandariinid jne) impordi suhtes