Kohtuasi F-45/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 20. septembri 2011 . aasta otsus — De Buggenoms jt versus komisjon (Avalik teenistus — Menetlus — Teistmisavaldus — Üldkohtu kodukorra artikkel 119 — Üldkohtu otsus — Pärast hagist loobumist kohtuasja registrist kustutamise määrusega seotud teistmisavaldus — Kohtuotsuse seadusjõud — Arvestamata jätmine — Kohtu omal algatusel tuvastatud vastuvõetamatus)