Komisjoni 8. juuni 2000 . aasta määrus (Euratom) nr 1209/2000, millega määratakse kindlaks Euratomi asutamislepingu artikliga 41 ettenähtud teabe läbivaatamise kord