Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mille kohaselt lubatakse Bulgaarial ja Rumeenial kohaldada erimeetmeid, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 5