SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1655/96 van Mihail PAPAYANNAKIS aan de Commissie. Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap