2013 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1043/2013, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias molvas V zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse