Komission asetus (EU) N:o 1043/2013, annettu 24 päivänä lokakuuta 2013 , Ranskan lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueella V