Kirjalik küsimus E-7158/10 Mara Bizzotto (EFD) komisjonile. Kriis ja mikroettevõtjad Belgias