kohtuasi C-676/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 11. septembri 2019. aasta otsus (Curtea de Apel Ploiești eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Oana Mădălina Călin versus Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu (Eelotsusetaotlus – Liidu õiguse põhimõtted – Menetlusautonoomia – Võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtted – Õiguskindluse põhimõte – Kohtulahendi seadusjõud – Liikmesriigi poolt liidu õiguse vastaselt sisse nõutud maksu tagastamine – Jõustunud kohtulahend, millega kohustatakse tasuma liidu õigusega vastuolus olevat maksu – Sellise kohtulahendi teistmise avaldus – Selle taotluse esitamise tähtaeg)