Kohtuasi C-298/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 13. detsembri 2018. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – France Télévisions SA versus Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2002/22/EÜ — Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused — Universaalteenus ja kasutajate õigused — Raadio- või televisiooniülekannete üldsusele edastamiseks elektroonilist sidevõrku pakkuv ettevõtja — Ettevõtja, kes pakub televisioonisaadete vaatamist internetis voogedastuse teel ja otseülekandes — Edastamiskohustus (must carry))