Kohtuasi T-402/18: Üldkohtu presidendi 4. juuli 2018. aasta määrus – Aquino jt versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine — Institutsiooniõigus — Tõlkide streik — Euroopa Parlamendi võetud meetmed tõlkide streigiõiguse piiramise kohta — Kohaldamise peatamise taotlus — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Osaline vastuvõetamatus — Huvide kaalumine)