Kirjalik küsimus P-0208/10, mille on esitanud Niki Tzavela (EFD) komisjonile. Euroopa perekondade seirekeskus