Komisjoni määrus (EÜ) nr 1803/2006, 7. detsember 2006 , millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 2771/1999 ja (EÜ) nr 1898/2005 seoses müügile pandava sekkumisvõi lattu saabumisega