Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 19 oktober 2020 2020/C 349/05