Nariadenie Komisie (ES) č. 1749/1999 z 23. júla 1999, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 týkajúce sa podindexov harmonizovaných indexov spotrebiteľských cienText s významom pre EHP