Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8367 – Bain Capital / Consolis) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst )