Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5167 — EMC/Iomega) Tekst mający znaczenie dla EOG