Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5167 – EMC/Iomega) Text s významem pro EHP