De Europæiske Fællesskabers Tidende, CA 325, 14. december 1991