2011/775/EL: Euroopa Ülemkogu otsus, 23. oktoober 2011 , Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta