UDTALELSE FRA DET OEKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OM FORSLAG TIL RAADETS DIREKTIV OM AENDRING AF DIREKTIV 78/25/EOEF OM INDBYRDES TILNAERMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNINGER OM STOFFER, DER MAA TILSAETTES LAEGEMIDLER MED HENBLIK PAA FARVNING AF DISSE