Avatud ja õiglane kaubandus reeglitel põhinevas üleilmses süsteemis