Kirjalik küsimus E-009815/11 Herbert Reul (PPE) komisjonile. Tarnekindlus elektrisektoris – teine katse