Kohtuasi C-223/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 28. mail 2020 – B Oy