Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9754 — KII/Infor) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 96/05