2008/518/EÜ: Euroopa Parlamendi otsus, 24. aprill 2007 , Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2005. eelarveaasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta