Kirjalik küsimus E-1474/09, mille on esitanud Cristiana Muscardini (UEN) komisjonile. VKEd ja kriis