Decyzja Rady (UE) 2020/1600 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Austrii