Rådets afgørelse (EU) 2020/1600 af 28. oktober 2020 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Republikken Østrig