Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1600 ze dne 28. října 2020 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Rakouskou republikou