Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 september 2020 om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för vissa alkoholhaltiga produkter som framställs i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna (COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))