Sprawa T-782/19: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2019 r. – St Schrader Holding Company UK/Komisja