Portela & Companhia/OHMI-Torrens Cuadrado et Sanz (Bial) Esimese Astme Kohtu otsus (viies koda), 11. detsember 2007. # Portela & Companhia, SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM). # Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi Bial taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk BIAL - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b - Tõend varasema kaubamärgi olemasolu kohta - Varasemate kaubamärkide kooseksisteerimine - Kohtuvaidluse eset muutev väide - Esimest korda Esimese Astme Kohtus esitatud tõendid - Vastulausete osakonna menetluse kulud. # Kohtuasi T-10/06. TITJUR