2008 m. lapkričio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas. # Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS prieš Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Conseil d’État - Prancūzija. # Vandens aplinkos tarša - Direktyva 2006/11/EB - 6 straipsnis - Pavojingos medžiagos - Teršalų išleidimas - Išankstinis leidimas - Teršalų išleidimo normų nustatymas - Pranešimų procedūra - Žuvininkystės ūkiai. # Byla C-381/07. TITJUR Association nationale pour la protection des eaux ir rivières