Association nationale pour la protection des eaux ja rivières TITJUR Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 6. november 2008. # Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS versus Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables. # Eelotsusetaotlus: Conseil d’État - Prantsusmaa. # Veekeskkonna saastamine - Direktiiv 2006/11/EÜ - Artikkel 6 - Ohtlikud ained - Heitmed - Eelnev luba - Heitveenormide kindlaksmääramine - Deklareerimise kord - Kalakasvatused. # Kohtuasi C-381/07.