Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 6ης Νοεμβρίου 2008.