Kirjalik küsimus P-5136/07 Esitaja(d): Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) komisjonile. Itaalia peaministri avaldus Torino-Lyoni kiirraudteeühenduse rahastamise kohta