Kirjalik küsimus E-5492/09, mille on esitanud Roberta Angelilli (PPE) komisjonile. Noorsookirjanduse teenindusrühma mitmekultuurilise kirjastamisprojekti võimalik rahastamine