Euroopa Keskpanga otsus , 3. juuli 2007 , hangete teostamise korra kehtestamise kohta (EKP/2007/5) (2007/497/EÜ)