Kirjalik küsimus P-3193/07 Esitaja(d): Catherine Stihler (PSE) komisjonile. Tegevuskava seoses merelindude kaaspüügiga õngejadadega püügi korral