Kirjalik küsimus E-0022/09, mille on esitanud Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) komisjonile. Mootorsõidukite ülevaatused