Teatavad liikluskindlustusega seotud küsimused Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008 . aasta resolutsioon teatavate liikluskindlustusega seotud küsimuste kohta (2007/2258(INI))