Kirjalik küsimus E-3317/08, mille on esitanud Jim Higgins (PPE-DE) komisjonile. Abi