Sprawa T-5/20: Skarga wniesiona w dniu 6 stycznia 2020 r. – CP/Parlament