Komisjoni otsus, 31/03/2008, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5073 - SCHOLZ / TTC / GMPL / JV) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)