Kirjalik küsimus E-1087/08, mille on esitanud Glyn Ford (PSE) komisjonile. Registreeritud kooselu