Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1138/98 tat-28 ta' Mejju 1998 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 519/94 dwar ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet minn ċerti pajjiżi terzi