Kohtuasi T-127/09: 15. aprillil 2009 esitatud hagi — Abdulrahim versus nõukogu ja komisjon